We use cookies to provide you with a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content and deliver targeted advertising. Find out how we use cookies and how you can control them by clicking on "Settings". By continuing your navigation, you are consenting to our use of cookies necessary for the proper functioning of the website and anonymous statistical monitoring.

Подгответе Вашето пътуване

Подгответе Вашето пътуване

Преди да тръгнете, проверете следната информация и се уверете, че следното е изпълнено:

 

Вашето пътуване се осъществява от Eurolines? Моля, направете справка със съответната секция преди тръгване.

 

Франчайз на багаж isilines

В isilines, за Вашето пътуване с автобус, ръчният Ви багаж и първата Ви чанта от 20 кг в багажника са безплатни. Всички багажи трябва да отговарят на следните изисквания: 

 • Размери: сборът от дължината + ширината + дълбочината на багажа не трябва да превишава 170 см
 • Тегло: един багаж не трябва да превишава 20 кг
 • Етикетиране: Багажът трябва да бъде етикетиран с Вашето име, телефон, пълен адрес на пътника и дестинация. При регистрацията етикетите ще Ви бъдат предоставени безплатно.

Велосипеди, музикални инструменти, ски и всякакви предмети, които не отговарят на тези спецификации, са строго забранени и няма да бъдат приемани.

От съображения за безопасност е забранено да се носят по нашите линии:

 • животни, с изключение на следните случаи:
  - Нашите приятели, кучета водачи, придружаващи лица с увредено зрение или с увреден слух, са добре дошли на борда.
  - Кучета и котки под 5 кг, носени във Вашата пътна чанта, са позволени; моля, направете справка с нашите Общи условия за продажба.
 • запалими или незаконни стоки като наркотици, оръжия, запалими материали, токсични материали...

 

Задължителни административни формалности при пътуване 

За да пътувате по нашите линии, трябва да носите със себе си следните документи:

 • Вашият хартиен билет или електронен билет на мобилния си телефон, таблет или компютър

Вашият билет е личен и не може да се прехвърля. За да отпечатате билет, трябва да го направите във формат A4, копие с двустранно отпечатване не се приема.

Трябва да представите своите билети или електронен билет на персонала на isilines преди всяко качване на борда. 

 • Валиден документ за самоличност (лична карта, паспорт, разрешително за пребиваване...)

Вашият идентификационен документ ще Ви бъде поискан при качването на борда, за да се провери дали отговаря на Вашия билет. 

 • Пътните документи, изисквани от Франция според Вашата националност (паспорт, виза, разрешително за излизане...)

Можете да посетите уеб сайта на Европейския съюз, за да бъдете сигурни, че разполагате с нужните документи, позволяващи Ви да пътувате.

isilines не носи отговорност по време на проверка от компетентните органи на необходимите за представяне документи. Носенето на необходимите документи за проверка от полицията във Франция е отговорност на пътника.

ВНИМАНИЕ: в случай на неспазване на тези указания isilines си запазва правото да откаже достъп на пътника на борда.

 

Регистрация и качване на борда 

Представете себе си лично на водача не по-късно от 20 минути преди тръгването на Вашия автобус.

Качване на борда не е гарантирано в случай на закъснение от Ваша страна.

 

Продажби на борда

Ако решите да тръгнете в последния момент, възползвайте се от нашите продажби на борда директно от водача! В зависимост от свободните места, моля, бъдете на мястото на тръгване 20 минути преди часа на тръгване на автобуса: можете да си купите билет на борда чрез кредитна карта (пари в брой, чекове и други средства за разплащане няма да бъдат приети). 

 

Правила за поведение на борда

За да може всеки да има приятен престой на борда на нашите автобуси, представяме Ви някои от правилата за поведение, които трябва да се спазват по време на пътуването:

- забрана за пушене, консумиране на храна със силен мирис или алкохол
 - забрана за използване на електронни устройства (компютър, таблет, радио, mp3 плейър...) без слушалки, или ползване при изключен звук.

Когато автобусите са пълни, моля да дадете предимство на семейства с деца да пътуват един до друг и да смените мястото си, ако е необходимо.

 

Пътуване на непълнолетни пътници

 • Непълнолетни лица под 16 години

Считано от 15 януари 2017 г., трябва да се представи разрешение едно дете да напусне страната, за да пътува без родителите си (Циркулярно писмо от 04 ноември 2016 г.).

На нашите линии непълнолетни лица под 16 години могат да пътуват само ако са придружени от пълнолетно лице. Разрешение за пътуване, подписано от родителите, ще се изисква, ако придружаващият не е родител или законен представител.

Непълнолетни лица трябва задължително да притежават документи за самоличност и пътни документи, изисквани от държавата, чиито граждани са те, и в съответствие с формалните изисквания във Франция. 

 • Непълнолетни от 16 до 18 години 

Непълнолетни пътници на възраст между 16 и 18 години могат да пътуват без придружител на борда на нашите автобуси, ако носят в себе си документи за самоличност и пътни документи, изисквани от държавата, чиито граждани са те, и в съответствие с формалните изисквания във Франция. 

ВНИМАНИЕ: Непълнолетни пътници няма да бъдат приети на борда, ако не отговарят на тези условия. 

 

Едно от Вашите пътувания, управлявани от Eurolines.

В продължение на 30 години Eurolines предлага автобусни превози в цяла Европа и дори Мароко (MA). През 2011 г. Eurolines е първият частен оператор, лицензиран да предлага междурегионални връзки по международни маршрути на пътуване. По този начин по линията Париж (FR)-Португалия (PT) може да се направи пътуване от Париж (FR) до Бордо (FR).

Ако Вашето пътуване е управлявано от Eurolines:

 • Задължително е да представите Вашия отпечатан билет.
 • Трябва да се явите не по-късно от 30 минути преди тръгване пред персонала на Eurolines (при липса на персонал представете Вашите билети директно на водача).
 • Автобусите на Eurolines постепенно са оборудвани с безплатен безжичен интернет и електрически контакти, възможно е някои превозни средства да не са оборудвани.
 • Можете да транспортирате безплатно 2 броя регистриран багаж.
 • Транспортирането на домашни любимци не е позволено.
 • Продажба на билети на борда не е разрешена.